Vše o záruce opravy

Délka pozáruční doby je 3 měsíce

Prodloužení: individuální (opoždění dílu nebo dle dohody)

Všeobecné pojmy

Obecná délka záruční doby je stanovena zákonem 2 roky, tuto záruku nelze uplatňovat u věcí které se rychle kazí nebo pokud se jedná o věc již použitou. Záruku lze získat za příplatek delší a nebo u některé věci zcela zdarma. U věci bráno vzato použité záleží jen na benevolenci každého podnikatele zda spotřebiteli nějakou záruku stanoví.

Pozor! Záruční doba se nikdy neprodlužuje opravou. Pokud po uplynutí doby záruky výrobek opět vykazuje vadu, lze si jí nechat již opravit na své náklady nebo své pomocí, pozor! Jedná-li se o elektrický přístroj tak i na své zdravotní či životu ohrožující riziko. Záruka v době vady věci se prodlužuje pouze a jen o dobu kdy věc byla v servisu a spotřebitel jí nemohl používat.

Délka záruční lhůty vs. délka pozáruční lhůty

Standard 2 roky

Pozáruční u všech oprav 3 měsíce.

Pozáruční doba opět závisí na benevolenci podnikatele zda její lhůtu prodlouží nebo ne, ze zákona však nesmí doba být kratší než 3 měsíce.
Pozor! Pozáruční lhůtu na jakkoli vytopené přístroje nebo jinak zasažené kapalinou nedávám a nelze jí požadovat, pouze benevolenčně a to na max. 7 dní od převzetí. Veškeré možné rizikové závady které nastanou po opravě nese pouze a jen majitel – udělám však vždy vše proto aby přístroj fungoval.

Záruku Vám neuznám při:

  • Neúmyslném vniknutí do nitra přístroje a poškozením vlastní chybou (jakékoliv nevhodné používání)

  • Zasažením jakékoliv tekutiny (utopení, ponechání na dešti apod.)

  • Porušením hologramu (holografu)

  • Zasláním mobilního telefonu bez kontaktování rwservisu o chybě (záruce) mobilního telefonu (nemusí být uznána) z důvodů podvodu na opravě jiného mobilního telefonu apod. Při opravě závady třetí stranou a zbavení tak mého práva na posouzení pochybení ze své strany – v tomto případě spotřebitel nemůže nárokovat záruku po rwservisu nebo proplacení opravy provedenou třetí stranou.
    V tomto případě nese všechny náklady spotřebitel.

Zánik vrácení nákladů před/po opravě

  • Pokud mi nesdělíte co se s přístrojem dělo včetně zamlčení skutečnosti že byl přístroj utopen nebo jinak zasažen nějakou kapalinou. V tomto případě nelze požadovat vrácení peněz ani za měněný díl a ani za opravu. Pozor – přístroje jsou vybaveny vodními holografy při styku s kapalinou, oxidaci, skvrny které nelze vyčistit běžným způsobem apod. Vždy lze dokázat že byl přístroj vytopen.

  • Pokud mi zatajíte veškeré možné problémy před opravou.

  • Je-li přístroj brán jako nalezený – nelze odblokovat bez vyšších finančních nákladů